Tuesday - Sunday 8:00 - 18:00

Monday closed
77 Ly Nhan Tong Street
Cam Le Dicstrict, Da Nang City

(Tiếng Việt) ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG DO LÀM RĂNG SỨ KHÔNG ĐÚNG KĨ THUẬT

Home Implant and Veneer cases (Tiếng Việt) ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG DO LÀM RĂNG SỨ KHÔNG ĐÚNG KĨ THUẬT