Tuesday - Sunday 8:00 - 18:00

Monday closed
77 Ly Nhan Tong Street
Cam Le Dicstrict, Da Nang City

dental veneer

Home Tag Archives: dental veneer

Mặt dán sứ veneer emax

MẶT DÁN SỨ VENEER EMAX I/MẶT DÁN SỨ VENEER LÀ GÌ??? Mặt dán sứ veneer là vật liệu có dạng vỏ mỏng có độ dày 0,3 – 0,8 mm phù hợp với màu răng, được gắn vào bề mặt trước của răng để cải thiện hình dạng, màu sắc và một phần trục răng, giúp bạn đạt được…

WHAT IS DENTAL VENEERS?

DENTAL VENEERS Veneers are thin shells that cover the front side of teeth. They are used to restore stained teeth, discoloured, deformed or slightly damaged teeth from wearing out. Veneers are mainly placed over front teeth, therefore correcting thei…