90 phút • 1.200.000 VND - 2.500.000 VND

3-4 days • 1.200.000 VND - 5.000.000

Make your smile better.

30 phút • 100.000 VND - 400.000 VND

Restore your natural beauty.

30 phút • 100.000 VND - 2.000.000 VND

Extraction with your satisfaction.

3 - 4 days • 14.000.000 VND - 19.000.000

Best way to restore your missing tooth. Implant treatment include 2 stages:

  • Stage I (3-4 days): Implant placement into bone
  • Stage II ( 5 – 6 months after) : Finish the crown on Implant (10 – 14 days required)

(Tiếng Việt) Chúng ta hay để ý đến thẩm mỹ răng mà ít khi quan tâm đến thẩm mỹ nướu. Nụ cười hoàn hảo cần phô ra răng đẹp và độ hở lợi vừa phải, màu lợi cần hồng hào, khỏe mạnh.

5-6 days • Tùy loại

Restore your function.

Make a calendar
Hello, you need help?