Tuesday - Sunday 8:00 - 18:00

Monday closed
77 Ly Nhan Tong Street
Cam Le Dicstrict, Da Nang City

Mặt dán sứ

Home Tag Archives: Mặt dán sứ

WHAT IS DENTAL VENEERS?

DENTAL VENEERS Veneers are thin shells that cover the front side of teeth. They are used to restore stained teeth, discoloured, deformed or slightly damaged teeth from wearing out. Veneers are mainly placed over front teeth, therefore correcting thei…

Mặt dán sứ veneer.

**** Cùng nghe chia sẻ của Dr.Ray Kim, một tiến sỹ thẩm mỹ Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, phản hồi về điều trị mặt dán sứ với chúng tôi: